नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय अर्घाखाँची
अर्घाखाँची

मासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण / वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७४-७५ को वार्षिक प्रगति विवरण

 

आ‍.ब.०७५/०७६ को राजश्वको बार्षिक प्रगति विवरण


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)