नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय अर्घाखाँची
अर्घाखाँची

अर्घाखाँचीको घरजग्गाको न्युनतम मुल्यांकन पुस्तिका / अर्घाखाँचीको अा.ब. ०७५/७६ को घरजग्गाको न्युनतम मुल्यांकन पुस्तिका

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)